EN
صفحه نخست
صفحه نخست
صفحه نخست
صفحه نخست
صفحه نخست

اتوماسیون اداری

کتابخانه دیجیتال

سامانه آموزشی

آخرین اخبار اخبار بیشتر

مشارکت مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور در مهمترین رویداد علمی – پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۳ مشارکت مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور در مهمترین رویداد علمی – پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۳
مشارکت مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور در مهمترین رویداد علمی - پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۳
مشارکت مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور در مهمترین رویداد علمی – پژوهشی کشور در سال ۱۴۰۳
مشارکت مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور…
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی به امضای دکتر مهدی خداپرست رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی به امضای دکتر مهدی خداپرست رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی به امضای دکتر مهدی خداپرست رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی به امضای دکتر مهدی خداپرست رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور
تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی به امضای دکتر مهدی خداپرست رئیس مرکز…
گرامیداشت هفته ی پژوهش گرامیداشت هفته ی پژوهش
گرامیداشت هفته ی پژوهش
گرامیداشت هفته ی پژوهش
گرامیداشت هفته ی پژوهش
اولین مرکز پژوهشی استان مازندران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد اولین مرکز پژوهشی استان مازندران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد
اولین مرکز پژوهشی استان مازندران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد
اولین مرکز پژوهشی استان مازندران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افتتاح شد
اولین مرکز پژوهشی استان مازندران با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری…

تفاهم نامه

کتاب و مجلات

Previous slide
Next slide

همایش